Afkoppelen

Wat is afkoppelen

In het gebied Ringbaan-noord/Kapelstraat ligt een gemengd rioolstelsel. Hier is zowel het afvalwater als het regenwater op aangesloten. Afkoppelen betekent dat het regenwater wordt losgekoppeld van dit riool en wordt aangesloten op een regenwaterriool of rechtstreeks in de bodem wordt geloosd.

 

Wat is het effect van afkoppelen

Door regenwater op een nieuw apart riool aan te sluiten ontstaat er meer ruimte om regenwater tijdelijk op te slaan en kan het beter worden afgevoerd. Er komt minder regenwater in het vuilwaterriool waardoor dit veel minder snel overloopt en daardoor overlast geeft in de woningen.

Daarnaast wordt het relatief schone regenwater niet meer afgevoerd naar een rioolwaterzuivering en dat is winst voor het milieu.

 

Wat doet de gemeente

In Tilburg legt de gemeente een regenwater riool aan, de “blauwe ader”. Het regenwaterriool in de Ringbaan en de Kapelstraat is daar een onderdeel van. Via dit riool wordt al het regenwater dat op de openbare weg valt afgevoerd. Van woningen zonder voortuin sluit de gemeente ook de regenpijpen van de voorkant aan op het regenwaterriool.

 

Wat kunnen de bewoners nog doen

Afvoer van regenpijpen in voor en achtertuin en het regenwaterafvoer in achtertuinen sluit de gemeente niet aan op het nieuwe riool omdat de gemeente geen werkzaamheden uitvoert op particulier terrein.

Bewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de hoeveelheid regenwater op het vuilwaterriool te verminderen.

·        Plaats een regenton. Daarmee vangt u een eerste hoeveelheid regenwater op. Dat is uitstekend geschikt om de planten water te geven of de auto te wassen. Dat scheelt ook in de waterrekening.

·        Verwijder verharding. Als water op verharding valt kan het meestal niet de bodem in en wordt het afgevoerd via een putje naar het riool. Waar geen verharding zit kan het water rechtstreeks de bodem in.

 

Afkoppelen en klimaat

Door klimaatveranderingen vallen er meer zware buien maar is er ook meer droogte en hitteoverlast. Gevolgen: pieken met wateroverlast, perioden met grote hitte en dalende grondwaterstanden.

 

·        Door afkoppelen kunnen we de pieken in de afvoer van regenwater beter beheersen.

·        Door regenwater in de bodem te lozen wordt ook het grondwater weer een beetje aangevuld.

·        Minder verharding in de tuin maakt de tuin koeler.
Door het ontbreken van groen in stedelijk gebied is het op hete dagen wel 8° warmer. Planten houden je tuin koel en aangenaam.